Đây là diễn đàn dành cho các thành viên CCS lớp Phanxicô Xaviê 1 (1967-1974), TCV Thánh Gioan Đà Nẵng. Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia diễn đàn.

Chân thành cảm ơn.
Hôm nay: Thu 25 May 2017 - 11:52